Školní výlety „na klíč“

Mohou být různě dlouhé – jednodenní i vícedenní. To záleží na finančních možnostech jednotlivých škol. A mohou mít různý obsah i zaměření. Zajistíme bohatý program.

Změňte atmosféru ve třídě

Školní výlety jsou prospěšné pro utužení kolektivního ducha každé třídy. To platí hlavně tehdy, pokud je ve třídě více žáků. Během roku se v rámci třídního kolektivu tvoří skupinky kamarádů, kteří spolu „pečou“, ale s ostatními se moc nebaví. Proto se často stává, že třída jako kolektiv nefunguje. To je škoda, neboť žáci spolu stráví spoustu let. Tuto situaci mohou výletypomoci vyřešit. Kluci i holky se chovají jinak, než během roku, uvolní se a mohou překvapit. A to nejen učitele, nýbrž i ostatní spolužáky. Například se ukáže, že ten obvykle mlčenlivý, uzavřený kluk, který se s ostatními moc nebaví, je docela dobrý společník se spoustou nápadů a ta zdánlivě nafoukaná holka, taková vůbec není. Stačilo jen změnit prostředí. Vznikají nová přátelství. Po návratu se může atmosféra ve třídě zcela změnit. K lepšímu. A to za to stojí, ne?


Published by:  
Posted in Nezařazené